Aktuální akce


Ping-Pong turnaj

24.1.2018

multi-učebna č. 48, 13:45

zapisujte se na nástěnce


Projekt Krokus 

27. ledna - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Náš tým

Ludmila Plesníková

Koordinátor ŠP


Jan Grezgorz

Přeseda ŠP

Kateřina Bazalová

Místopřesedkyně


Webové stránky školy